Odbrana završnog (magistarskog) rada II ciklusa studija - Škripić Muhamed, bach.ing.el.

375 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Nov 10, 2023, 6:55:03 AM11/10/23
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Škripić Muhamed, bach.ing.el. javno će braniti završni (magistarski) rad II ciklusa studija studijskog programa "Elektrotehnika i računarstvo"
pod naslovom 

"Detekcija anomalija farmaceutskih proizvoda primjenom dubokog učenja"

mentora dr.sci. Amire Šerifović-Trbalić, vanr.prof. u petak, 17. novembra 2023. godine u 12:00 sati

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, a rezime rada u prilogu obavijesti. Pristup javnosti je slobodan.
Rezime Muhamed Skripic.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages