Provjera studentskih korisničkih računa na student.fe.untz.ba domeni

1528 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Apr 9, 2021, 10:00:11 AM4/9/21
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Univerzitet u Tuzli je pokrenuo testnu fazu aplikacije za prijavu ispita čiji je krajnji cilj omogućiti elektronsku prijava ispita za svaki ispitni rok te ukinuti nabavku prijava za ispite putem skriptarnice.

U okviru ove prve testne faze svi studenti Fakulteta elektrotehnike (oba studijska programa) trebaju provjeriti ispravnost svojih studentskih računa na student.fe.untz.ba domeni. Prilikom upisa u prvu godinu studija svim studentima su kreirani studentski računi ime.p...@student.fe.untz.ba (ili ako postoji student sa istim imenom ime.pr...@student.fe.untz.ba, ime.pr...@student.fe.untz.ba itd.) i šifrom koja je JMB studenta.

Studenti Fakulteta elektrotehnike potrebno je da do petka 16.04.2021. godine provjere funkcionalnost svog studentskog računa na ovoj domeni putem stranice http://eprijava.untz.ba/ na kojoj imaju kompletno upustvo za prijavu te objašnjenje kako postupiti u slučaju problema sa prijavom.
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages