Obavijest za kandidate u drugom upisnom roku ak. 2022/23. godine

586 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Aug 30, 2022, 7:45:50 AM8/30/22
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Obavještavaju se kandidati za upis u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija pripadnici boračke populacije (zakonom propisane kategorije):
  • dijete šehida-poginulog branioca,
  • dijete ratnog vojnog invalida,
  • ratni vojni invalid,
  • dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja,
  • dijete nezaposlenog demobilisanog branioca,
  • nezaposleni demobilisani branilac,
  • dijete demobilisanog branioca sa najnižom ili zagarantovanom penzijom i
  • dijete umrlog: ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i demobilisanog branioca,
koji ostvaruju pravo na beneficiju do 50% kod redovnog studiranja na prvom ciklusu studija na JU Univerzitetu u Tuzli da prilikom predaje dokumenata ili najkasnije u roku utvrđenom Konkursom za upis kandidata po konačnoj rang listi dostave dokaze o pripadnosti određenoj kategoriji.

Kandidatima iz ove kategorije, primljenim i upisanim u prvom upisnom roku, priznat će se višak uplaćenih sredstava prilikom ovjere zimskog i upisa ljetneg semestra.
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages