Odbrana završnog (diplomskog) rada I ciklusa studija - Okić Alma

153 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Jul 13, 2022, 6:48:30 AMJul 13
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Okić Alma javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija studijskog programa Tehnički odgoj i informatika pod nazivom 

"Kreiranje aplikacije za baze podataka u Visual Basic-u"

mentora dr.sci. Damira Demirovića, vanr.prof., u utorak, 19. jula 2022. godine u 11:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages