Prijem prijava za zimski semestar

957 views
Skip to first unread message

Lejla Džaferagić

unread,
Dec 22, 2021, 8:43:37 AM12/22/21
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Prijem prijava za zimski semestar obaviće se u periodu od 23.12.2021. do 30.12.2021. i to prema sljedećem rasporedu:
23. i 24.12.2021. studenti I godine studija,
27. i 28.12.2021. studenti II godine studija,
29.12.2021. studenti III i IV godine studija,
30.12.2021. apsolventi i imatrikulanti.
Studenti koji obnavljaju studijsku godinu, kao i studenti imatrikulanti,  imaju obavezu da izvrše uplatu od 30,00 KM za odslušane a nepoložene predmete (uplatnice za  predmete studenti mogu pronaći u skriptarnici Univerziteta).
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages