Žalbe na privremenu rang listu za prijem na prvi ciklus studija

866 views
Skip to first unread message

Amer Hasanović

unread,
Jul 2, 2019, 2:07:58 PM7/2/19
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
U skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini, komisija za žalbe FETa sastajat će se 3.7., 4.7. u 14:00h i 5.7. u 10:00h, radi analize eventualnih pismenih prigovora na privremenu rang listu.

Kandidati koji ulože pismeni prigovor u studentskoj službi, imaju pravo pristustvovati sastanku komisije u terminu dok se razmatra njihova žalba.

Sastav komisije:
○ Amer Hasanović, red. prof. predsjednik
○ Aljo Mujčić, red. prof. član
○ Nermin Sarajlić, red. prof. član

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages