Obavijest za studente

680 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Aug 30, 2022, 7:50:29 AMAug 30
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli

Obavještavaju se kandidati za upis u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u ak. 2022/23. godini,  kao i studenti ostalih studijskih godina Univerziteta u Tuzli da pri upisu u prvu, odnosno pri upisu u novu (narednu) studijsku godinu, od ak. 2022/23. godine, a koji pripadaju kategoriji lica iz izmijenjenog člana 19. stav (1) Zakona o izmjeni Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine TK“, broj: 14/22) koji je stupio na snagu 26.07.2022. godine, kod redovnog studiranja na prvom i integrisanom prvom i drugom ciklusu studija imaju pravo na beneficiju u visini do 50 % utvrđenog iznosa naknade za upis u prvu, odnosno novu studijsku godinu, uz predočenje dokaza nadležnog organa o pripadnosti određenoj kategoriji lica iz člana 19. stav (1) Zakona.

Kandidati koji apliciraju na Konkurs za upis u prvu godinu redovnog studiranja u drugom upisnom roku, dokaz o pripadnosti određenoj kategoriji boračke populacije mogu podnijeti uz prijavu na Konkurs, a najkasnije u roku utvrđenom Konkursom za upis kandidata  po konačnoj rang listi.  

 Zakon o izmjeni Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 14, dana 25.07.2022. god.

Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages