Odbrana završnog (magistarskog) rada II ciklusa studija - Nukić Adis, bach.ing.el.

273 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Mar 12, 2021, 3:05:16 AMMar 12
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Nukić Adis, bach.ing.el. javno će braniti završni (magistarski) rad II ciklusa studija studijskog programa "Elektrotehnika i računarstvo"
pod naslovom "Uticaj frekventnih pretvarača na više harmonike u mreži", mentora dr.sci. Mensura Kasumovića, vanr.prof.

petak, 26. marta 2021. godine u 14:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, a rezime rada u prilogu obavijesti. Pristup javnosti je slobodan.
Rezime Adis Nukic.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages