Prijava za aprilski ispitni rok u akademskoj 2021/2022 godini

1327 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Mar 24, 2022, 5:33:08 PMMar 24
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kako bi se aprilski ispitni rok mogao efikasno organizovati uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite, ispite u sklopu aprilskog ispitnog roka koje žele polagati, studenti Fakulteta elektrotehnike su dužni evidentirati na online obrascu najkasnije do četvrtka 31.03.2022. godine. Student može prijaviti završni ispit iz najviše dva predmeta i prijavu može obaviti samo jednom.

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo - prijave za ovaj rok studenti mogu obaviti putem OBRASCA.

Studijski program Tehnički odgoj i informatika - prijave za ovaj rok studenti mogu obaviti putem OBRASCA.
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages