Odbrana završnog (magistarskog) rada II ciklusa studija - Hadžiavdić Elmedin, bach.ing.el.

335 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Nov 6, 2023, 6:22:40 AM11/6/23
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Hadžiavdić Elmedin, bach.ing.el. javno će braniti završni (magistarski) rad II ciklusa studija studijskog programa "Elektrotehnika i računarstvo"
pod naslovom 

"Energetska efikasnost električnog pogona vertikalnog prijevoza u višespratnim objektima"

mentora dr.sci. Suada Halilčevića, red.prof. u četvrtak, 23. novembra 2023. godine u 11:00 sati

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, a rezime rada u prilogu obavijesti. Pristup javnosti je slobodan.
Rezime Elmedin Hadziavdic.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages