Odbrana završnog (diplomskog) rada I ciklusa studija - Šljivić Mahir

173 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Oct 8, 2021, 7:07:31 AMOct 8
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Šljivić Mahir javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo pod nazivom 

"Regulacija brzine vrtnje asinhronog motora za pokretanje drobilice uglja u industriji za proizvodnju peciva"

mentora dr.sci. Jakuba Osmića, vanr.prof. u petak, 15. oktobra 2021. godine u 12:00 sati,

u učionici 005 u prizemlju Fakulteta elektrotehnike.
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages