Korigovani raspored za ljetni semestar akademske 2021/2022 godine

596 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Apr 28, 2022, 8:08:24 AM4/28/22
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
U prilogu su korigovani rasporedi nastave za ljetni semestar akademske 2021/2022 godine za usmjerenja EEMS i ESKE na drugoj godini studija i usmjerenje EEMS na četvrtoj godini studija a koji će biti u primjeni od 05.05.2022. godine.
Raspored ljetni sem 2021_22 IV god EEMS.pdf
Raspored ljetni sem 2021_22 II god EEMS ESKE.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages