Upis studenata u akademsku 2022/23

2120 views
Skip to first unread message

Lejla Džaferagić

unread,
Sep 23, 2022, 5:55:39 AM (10 days ago) Sep 23
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Upis studenata u akademsku 2022/23 obaviće se u periodu od 26.09.2022. do 30.09.2022. Pri upisu studenti su dužni priložiti indeks, semestralni list, dva ŠV20 obrasca i dokaz o uplati participacije / školarine. Pored participacije / školarine studenti uplaćuju i 4,00 KM za osiguranje studenta i 7,50 KM za elektronsku prijavu ispita (ukupno 111,50 KM na jednoj uplatnici). Studenti apsolventi imaju obavezu uplatiti 11,50 KM (osiguranje, elektronska prijava ispita) i dostaviti dva ŠV20 obrasca.

Studenti koji su u tekućoj akademskoj godini položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu 9,00 i više, pri upisu u narednu godinu studija plaćaju participaciju u troškovima studija u visini od 50%.

Studenti pripadnici kategorije lica iz člana 100. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u akademskoj 2022/23 godini plaća 50% participacije / školarine uz prilaganje adekvatnog dokaza o pripadnosti kategoriji .

Studenti pripadnici kategorije lica iz člana 19. Zakona o izmjenama zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (dijete šehida - poginulog branioca, dijete ratnog vojnog invalida, ratni vojni invalid, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, dijete nezaposlenog demobilisanog branioca, nezaposleni demobilisani branilac, dijete demobilisanog branioca sa najnižom ili zagarantovanom penzijom i dijete umrlog: ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i demobilisanog branioca) u akademskoj 2022/23 godini plaća 50% participacije / školarine uz prilaganje adekvatnog dokaza o pripadnosti kategoriji .
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages