Odbrana završnog (magistarskog) rada II ciklusa studija - Tursunović Edis, bach.ing.el.

152 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 14, 2021, 9:17:49 AM (12 days ago) Sep 14
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Tursunović Edis, bach.ing.el. javno će braniti završni (magistarski) rad II ciklusa studija studijskog programa "Elektrotehnika i računarstvo" pod naslovom 

"Metodologija dizajna sistema za upravljanje kretanjem korištenjem Siemens Simatic S7 PLC-a"

mentora dr.sci. Nasera Prljače, red.prof. u četvrtak, 23. septembra 2021. godine u 12:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, a rezime rada u prilogu obavijesti. Pristup javnosti je slobodan.
Rezime Edis Tursunovic.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages