Odbrana završnog (magistarskog) rada II ciklusa studija - Kadrić Aida, bach.ing.el.

181 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Dec 28, 2020, 9:55:46 AM12/28/20
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Kadrić Aida, bach.ing.el. javno će braniti završni (magistarski) rad II ciklusa studija studijskog programa "Elektrotehnika i računarstvo"
pod naslovom "Indikatori i metodologija utvrđivanja energetskog siromaštva", mentora dr.sci. Majde Tešanović, vanr.prof.

utorak, 12. januara 2021. godine u 14:30 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, a rezime rada u prilogu obavijesti. Pristup javnosti je slobodan.
Rezime Aida Kadric.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages