Raspored nastave u zimskom semestru akademske 2022/2023 godine - Elektrotehnika i računarstvo

1924 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 22, 2022, 5:53:56 PM (10 days ago) Sep 22
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
U prilogu obavijesti su rasporedi nastave u zimskom semestru akademske 2022/2023 godine za studijski program Elektrotehnika i računarstvo po godinama studija koji će se primjenjivati od početka semestra 03.10.2022. godine.
Raspored zimski sem 2022_23 IIIgod.pdf
Raspored zimski sem 2022_23 IIgod.pdf
Raspored zimski sem 2022_23 IVgod.pdf
Raspored zimski sem 2022_23 Igod.pdf
Raspored zimski sem 2022_23 BMI izb.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages