Prijava za treći septembarski ispitni termin u akademskoj 2021/2022 godini - Tehnički odgoj i informatika

445 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 23, 2022, 5:18:03 AM (10 days ago) Sep 23
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Odlukom Senata donesenoj na sjednici od 22.09.2021. godine u periodu od 26.09. do 30.09.2022. godine organizira se treći septembarski ispitni termin u akademskoj 2021/2022. godini u okviru kojeg studenti imaju pravo na polaganje najviše dva nastavna predmeta.

Ispitni rok na Fakultetu elektrotehnike za studijski program Tehnički odgoj i informatika organizirat će se u periodu od 27.09. do 30.09.2022. godine a o tačnim terminima polaganja ispita studenti će biti obaviješteni putem oglasne ploče u ponedjeljak 26.09.2022. godine.

Ispite u sklopu trećeg septembarskog ispitnog termina koje žele polagati, studenti su dužni evidentirati na online obrascu najkasnije do 25.09.2022. godine do 23:59 sati.

Studijski program "Tehnički odgoj i informatika" - PRIJAVNI OBRAZAC
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages