Odbrana završnog (magistarskog) rada II ciklusa studija - Ćatović Aner, bach.ing.el.

163 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 16, 2021, 6:51:38 AMSep 16
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Ćatović Aner, bach.ing.el. javno će braniti završni (magistarski) rad II ciklusa studija studijskog programa "Elektrotehnika i računarstvo" pod naslovom 

"Implementacija sistema za trgovanje na berzama u strukturi mikroservisa"

mentora dr.sci. Amera Hasanovića, red.prof. u srijedu, 29. septembra 2021. godine u 13:30 sati,

u malom amfiteatru 101 na prvom spratu Fakulteta elektrotehnike.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, a rezime rada u prilogu obavijesti. Pristup javnosti je slobodan.
Rezime Aner Catovic.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages