Predmetni nastavnici za predmete zimskog semestra akademske 2021/2022 godine

1255 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Dec 23, 2021, 6:57:37 AM12/23/21
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Prilikom popunjavanja indeksa i ispitnih prijava za predmete zimskog semestra akademske 2021/2022 godine studenti će za pojedine predmete upisati šifre predmeta i nastavnike prema priloženoj tabeli.
predmeti_nastavnici_Z202122.pdf
predmeti_nastavnici_Z202122_TOI.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages