Konačne rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2021/22. godini - drugi upisni rok

733 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 14, 2021, 6:24:05 AM9/14/21
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
U prilogu su konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija na studijske programe "Elektrotehnika i računarstvo" i "Tehnički odgoj i informatika" u akademskoj 2021/22. godini u drugom upisnom roku. Upis primljenih kandidata obaviće se od 14. do 17.09.2021. godine.
FETRangListaTOI2021-kon-2rok.pdf
FETRangListaER2021-kon-2rok.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages