Prijava za treći septembarski ispitni termin u akademskoj 2021/2022 godini - Elektrotehnika i računarstvo

1573 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 23, 2022, 5:18:06 AM (10 days ago) Sep 23
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Odlukom Senata donesenoj na sjednici od 22.09.2021. godine u periodu od 26.09. do 30.09.2022. godine organizira se treći septembarski ispitni termin u akademskoj 2021/2022. godini u okviru kojeg studenti imaju pravo na polaganje najviše dva nastavna predmeta.

Ispitni rok na Fakultetu elektrotehnike za studijski program Elektrotehnika i računarstvo organizirat će se u periodu od 27.09. do 30.09.2022. godine prema rasporedu koji se nalazi u prilogu ove obavijesti.

Ispite u sklopu trećeg septembarskog ispitnog termina koje žele polagati, studenti su dužni evidentirati na online obrascu najkasnije do 26.09.2021. godine do 13:00 sati.

Studijski program "Elektrotehnika i računarstvo" - PRIJAVNI OBRAZAC
IspitniRokoviSept.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages