Korigovani rasporedi nastave u zimskom semestru akademske 2023/2024 godine

972 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Nov 11, 2023, 11:28:31 AM11/11/23
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Korigovane rasporede nastave u zimskom semestru akademske 2023/2024 godine za oba studijska programa (Elektrotehnika i računarstvo i Tehnički odgoj i informatika) po godinama studija koji će se primjenjivati od 13.11.2023. godine studenti mogu pronaći putem opcije Dokumenti u meniju na početnoj stranici fakulteta.

Rasporedi su ponovo korigovani samo u dijelu prostorija u kojima se izvodi nastava zbog potpunog izmještanja nastave iz zgrade Fakulteta elektrotehnike. Oznaka FF A2 se odnosi na veliki amfiteatar na drugom spratu Filozofskog fakulteta dok je oznaka FF 009 učionica u prizemlju Filozofskog fakulteta (od portirnice druga vrata).
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages