Prijava za novembarski apsolventski/imatrikulantski rok - Elektrotehnika i računarstvo

204 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Nov 8, 2021, 3:20:08 AMNov 8
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kako bi se apsolventski rokovi mogli što efikasnije organizovati, svakog mjeseca prije zakazivanja apsolventskih rokova ispite koje žele polagati u tom mjesecu, studenti Fakulteta elektrotehnike u statusu apsolventa i imatrikulanta su dužni evidentirati na online obrascu. 

U novembarskom apsolventskom roku ispitima će moći pristupiti samo studenti koji izvrše prijavu putem ovog obrasca najkasnije do petka 12.11.2021. godine. Termini ispita će biti objavljeni na oglasnoj ploči u skladu sa obavljenom prijavom, a održaće se od 15.11. do 30.11.2021. godine.

Još jednom skrećemo pažnju studentima u statusu apsolventa i imatrikulanta da ne prijavljuju one ispite kojima neće pristupiti u novembarskom apsolventskom roku.

Obrazac prijave za studente u statusu apsolventa i imatrikulanta po studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo: PRIJAVI SE!

Obrazac prijave za studente u statusu apsolventa i imatrikulanta po starim studijskim programimaPRIJAVI SE!
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages