Privremena rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2021/22. godini - četvrti upisni rok

385 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Oct 5, 2021, 9:41:26 AM10/5/21
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
U prilogu je privremena rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija na studijski program "Tehnički odgoj i informatika" u akademskoj 2021/22. godini u četvrtom upisnom roku.
FETRangListaTOI2021-priv-4rok.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages