Odbrana završnog (magistarskog) rada II ciklusa studija - Hodžić Lejla, bach.ing.el.

213 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Jun 10, 2021, 4:05:29 AMJun 10
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Hodžić Lejla, bach.ing.el. javno će braniti završni (magistarski) rad II ciklusa studija studijskog programa "Elektrotehnika i računarstvo" pod naslovom 

"Real-time  segmentacija portreta u TensorFlow-u"

mentora dr.sci. Mensura Kasumovića, vanr.prof. u ponedjeljak, 21. juna 2021. godine u 10:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, a rezime rada u prilogu obavijesti. Pristup javnosti je slobodan.
Rezime Lejla Hodzic.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages