Odbrana završnog (diplomskog) rada I ciklusa studija - Selimović Zerina

198 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Aug 23, 2021, 7:45:15 AMAug 23
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Selimović Zerina javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo pod nazivom 

"Obrada i vizualizacija podataka u bazama podataka za vremenske serije"

mentora dr.sci. Emira Meškovića, vanr.prof. u petak, 27. augusta 2021. godine u 13:00 sati,

u malom amfiteatru 101 na prvom spratu Fakulteta elektrotehnike.
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages