Odbrana završnog (diplomskog) rada I ciklusa studija - Avdić Samra

270 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 20, 2022, 2:38:26 AM9/20/22
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Avdić Samra javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo pod nazivom 

"Analiza izloženosti ljudi elektromagnetnim poljima 5G sistema"

mentora dr.sci. Maria Pejdanovića, vanr.prof., u utorak, 27. septembra 2022. godine u 14:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages