Erasmus+ stipendije za studente FET-a u ljetnom semestru 2021/22. na Univerzitetu u Kasselu, Njemačka (studenti)

294 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Nov 19, 2021, 8:14:33 AM11/19/21
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli

Univerzitet u Kasselu, Njemačka je objavio konkurs za dodjelu više stipendija studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2021/22. godine.

Prijaviti se mogu studenti svih fakulteta Univerziteta u Tuzli uz uslov da na Univerziteta u Kasselu postoji isti ili sličan studijski program. 

 Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

Studenti sva tri ciklusa studija u toku mobilnosti imaju mogućnost slušanja i polaganja predmeta, ali i pisanja master rada i doktorske disertacije, kao i istraživanja.

Više informacija o uslovima i načinu prijave zainteresirani studenti mogu pronaći u dokumentu u prilogu ove obavijesti.

Kassel, DE slika.jpg


Erasmus plus Kassel Njemacka.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages