Odbrana završnog (diplomskog) rada I ciklusa studija - Markanović Iva

181 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Dec 22, 2021, 4:01:34 AM12/22/21
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Markanović Iva javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo pod nazivom 

"Inercioni odziv vjetroelektrana u potpori održavanja frekvencije elektroenergetskih sistema"

mentora dr.sci. Suada Halilčevića, red.prof., u srijedu, 29. decembra 2021. godine u 15:00 sati,

u Multimedijalnoj sali u prostorijama fakulteta na prvom spratu Gimnazije "Meša Selimović".
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages