Privremena rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u ak. 2020/2021. godini - Tehnički odgoj i informatika (drugi upisni rok)

568 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 2, 2020, 6:50:04 AM9/2/20
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Privremenu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija na studijski program "Tehnički odgoj i informatika" u akademskoj 2020/21. godini možete pogledati OVDJE!.

Kandidati OBAVEZNO trebaju obratiti pažnju na objavljeni tekst ispod rang liste u vezi sa izjašnjenjem o upisu na željeni studijski program/fakultet i rokovima za prigovor na privremenu rang listu.
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages