Privremena rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini - drugi upisni rok

614 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 6, 2022, 6:57:20 AMSep 6
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
U prilogu je privremena rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija na studijski program "Tehnički odgoj i informatika" u akademskoj 2022/23. godini na drugom upisnom roku.
FETRangListaTOI2022-priv-2rok.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages