Odbrana završnog (magistarskog) rada II ciklusa studija - Djedović Jasmin, bach.ing.el.

209 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 16, 2021, 6:52:53 AMSep 16
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Djedović Jasmin, bach.ing.el. javno će braniti završni (magistarski) rad II ciklusa studija studijskog programa "Elektrotehnika i računarstvo" pod naslovom 

"Interakcija aktor sistema i brokera za poruke u programskim sistemima sa visoko frekvencijom poruka"

mentora dr.sci. Amera Hasanovića, red.prof. u srijedu, 29. septembra 2021. godine u 15:00 sati,

u malom amfiteatru 101 na prvom spratu Fakulteta elektrotehnike.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, a rezime rada u prilogu obavijesti. Pristup javnosti je slobodan.
Rezime Jasmin Djedovic.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages