Privremena rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2020/21. godini - Elektrotehnika i računarstvo

2392 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Jul 8, 2020, 4:57:06 AM7/8/20
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
U prilogu je privremena rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija na studijski program "Elektrotehnika i računarstvo" u akademskoj 2020/21. godini.

Kandidati OBAVEZNO trebaju obratiti pažnju na objavljeni tekst ispod rang liste u vezi sa izjašnjenjem o upisu na željeni studijski program/fakultet i rokovima za prigovor na privremenu rang listu.
Privremena-EiR-2020.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages