Žalbe na privremene rang liste za prijem na prvi ciklus studija - drugi upisni rok

331 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 7, 2021, 7:04:04 AM9/7/21
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
U skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, komisija za žalbe FETa sastajat će se 8.9., 9.9. u 14:00h i 10.9. u 10:00h, radi analize eventualnih pismenih prigovora na privremenu rang listu.

Kandidati koji ulože pismeni prigovor u studentskoj službi, imaju pravo pristustvovati sastanku komisije u terminu dok se razmatra njihova žalba.

Sastav komisije:
○ Amer Hasanović, red. prof. predsjednik
○ Aljo Mujčić, red. prof. član
○ Amila Dubravić,  vanr. prof. član
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages