Odbrana završnog (magistarskog) rada II ciklusa studija - Demirović Dinko, dipl.ing.el.

129 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 7, 2021, 3:36:41 AMSep 7
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Demirović Dinko, dipl.ing.el. javno će braniti završni (magistarski) rad II ciklusa studija studijskog programa "Elektrotehnika i računarstvo" pod naslovom 

"Razvoj multimedijskog servisa za sistem e-učenja korištenjem Microsoft Azure"

mentora dr.sci. Samre Mujačić, vanr.prof. u utorak, 21. septembra 2021. godine u 11:30 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, a rezime rada u prilogu obavijesti. Pristup javnosti je slobodan.
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages