Odbrana završnog (magistarskog) rada II ciklusa studija - Mešić Armin, bach.ing.el.

112 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Oct 8, 2021, 3:28:49 AMOct 8
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Mešić Armin, bach.ing.el. javno će braniti završni (magistarski) rad II ciklusa studija studijskog programa "Elektrotehnika i računarstvo" pod naslovom 

"Energetski audit u industrijskom sektoru"

mentora dr.sci. Izudina Kapetanovića, prof. emeritus u petak, 15. oktobra 2021. godine u 11:30 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, a rezime rada u prilogu obavijesti. Pristup javnosti je slobodan.
Rezime Armin Mesic.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages