Odbrana završnog (diplomskog) rada I ciklusa studija - Hadžiselimović Maid

215 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Jul 9, 2021, 8:34:20 AMJul 9
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Hadžiselimović Maid javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo pod nazivom 

"Senzori linearnog i ugaonog pomjeraja"

mentora dr.sci. Maria Pejdanovića, docent u petak, 16. jula 2021. godine u 13:00 sati,

u Multimedijalnoj sali u prostorijama fakulteta na prvom spratu Gimnazije "Meša Selimović".
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages