Odbrana završnog (diplomskog) rada I ciklusa studija - Mešić Ajsela

189 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Jul 13, 2022, 6:53:59 AMJul 13
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Mešić Ajsela javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo pod nazivom 

"Efekti transformacije 110/20 kV naponski nivoi"

mentora dr.sci. Majde Tešanović, vanr.prof., u srijedu, 20. jula 2022. godine u 12:00 sati,

u malom amfiteatru 101 na prvom spratu Fakulteta elektrotehnike.
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages