Raspored studenata I godine studija po grupama u ak. 2022/23

1108 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 23, 2022, 5:02:18 AM9/23/22
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Raspored studenata prvi puta upisanih u I godinu studija (brucoša) na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo Fakulteta elektrotehnike u akademskoj 2022/2023 godini po linijama i grupama je dat u prilogu obavještenja. Studenti su obavezni bez izuzetaka pridržavati se datog rasporeda na svim predmetima koje slušaju u ovoj akademskoj godini. Zamjena grupa ili linija nije moguća.
Grupe 2022-23 I god.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages