Odbrana završnog (magistarskog) rada II ciklusa studija - Osmić Fata, bach.ing.el.

193 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
May 27, 2021, 6:14:52 AMMay 27
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Osmić Fata, bach.ing.el. javno će braniti završni (magistarski) rad II ciklusa studija studijskog programa "Elektrotehnika i računarstvo" pod naslovom 

"Modernizacija elektromotornih pogona mosnih dizalica"

mentora dr.sci. Mensura Kasumovića, vanr.prof. u petak, 11. juna 2021. godine u 14:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, a rezime rada u prilogu obavijesti. Pristup javnosti je slobodan.
Rezime Fata Osmic.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages