Odbrana završnog (diplomskog) rada I ciklusa studija - Biković Haris

126 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Nov 24, 2021, 2:58:12 AM (8 days ago) Nov 24
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Biković Haris javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo pod nazivom 

"Nelinearni statički elementi sa memorijom"

mentora dr.sci. Jakuba Osmića, vanr.prof. u srijedu, 01. decembra 2021. godine u 14:00 sati,

u učionici 005 u prizemlju Fakulteta elektrotehnike.
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages