Bli med på iftar!

0 views
Skip to first unread message

DOTL koordinator

unread,
Apr 4, 2023, 12:55:48 PM4/4/23
to kontakt...@dotl.no, medl...@dotl.no, va...@dotl.no, led...@dotl.no, ikke-me...@dotl.no, nyhet...@dotl.no

Nyhetsbrevet har følgende saker:

Dette nyhetsbrevet kan også leses her: https://www.dotl.no/2023/04/nyhetsbrev-april-2023

iftar-2022

Åpne hellig rom hos bosnierne

Lurer du på hva som skjer når muslimer bryter fasten, feirer iftar? Lørdag 15. april får du oppleve dette i den bosniske moskeen.

NB! Maks plass til 15 gjester. Obligatorisk påmelding til Anne: an...@kirkeligdialogsenter.no

Når: lørdag 15. april kl 19.55-21.45
Sted: Nedre Storgate 65.

Les mer på vårt nettsted: https://www.dotl.no/event/apne-hellig-rom-hos-bosnierne/

URO-podden er tilbake

Hurra! En ny sesong av vår podkast URO-podden er i gang, med en ny gjeng ungdommer.

Les om podkasten her: https://uro.dotl.no/

Ta utdanning i chaplaincy!

Hvordan kan du hjelpe mennesker i krise? Ta en master i Oslo og lær hvordan du best møter mennesker på sykehus, sykehjem osv.

Studiet passer både for imamer, forstandere og andre åndelige leder, og for frivillige i tros- og livssynssamfunn som hjelper andre gjennom samtaler m.m.

Utdanning til religiøs og eksistensiell omsorg i helse, kriminalomsorg og livssynssamfunn: Studér lederskap, etikk og samtalepraksis på UiO!🙂
Søknadsfrist 15. april: https://www.uio.no/studier/program/les-master/


– Studiet gir meg dypere forståelse og effektive verktøy for å kunne støtte og hjelpe mennesker i vanskelige perioder i livet, sier Abdifataah
– Det gjør at man får ulike synsvinkler på etiske dilemmaer. Det mener jeg er viktig i et livssynspluralt samfunn som Norge, sier Mehda.

Årsmøtet DOTL

Tirsdag 14. mars arrangerte vi årsmøte og to nye representanter ble valgt inn i styret.

Les mer: https://www.dotl.no/2023/03/vakkert-og-nyttig-arsmote

Tilskudd fra Drammen kommune

Drammen kommune deler hvert år ut midler gjennom ordningen Statens tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. For 2023 søkte vi om støtte til syv tiltak/prosjekter.

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Det er tre delmål:

  1. Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn
  2. Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
  3. Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Vi har nå fått tilsagn på fire av prosjektene:

  • URO
  • Antisemittisme, islamofobi m.m
  • Dialog, religion og livssyn i skolen
  • Dialog om kjønn og seksualitet

Vi gleder oss til å jobbe med dette og takker for støtten! Vi vil lete etter andre tilskuddsordninger for de prosjektene vi fikk avslag på.


--

koordinator

koord...@dotl.no

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
www.dotl.no

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages